Venue and dates (RESCHEDULED)

Vilnius University, Universiteto g. 3, 01123 Lithuania (map)
Tuesday, August 3 – Friday, August 6, 2021

The languages of the conference are Danish, Swedish, Norwegian, Finnish and English

Conference Committee at Vilnius University

Juste Lemke (student representative)

Elžbieta Kmitaitė

Erika Sausverde

Emil Slott

Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė (President, IASS)

Giedrius Tamaševičius

Loreta Vaicekauskienė

Rūta Zukienė